• وبسایت مینا درچه سیچانی

  • طراحی سایت در اصفهان

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) عبارتی متشکل از سه واژه است که از لحاظ لغوی به صورت زیر بیان می شود:

سازمان : یک سازمان بسیار گسترده

منابع : همه منابع در دسترس برای یک سازمان

برنامه ریزی : نگاه به آینده با یک دیدی بلند مدت به جای نگاه کردن به وضعیت جاری.

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی را می توان بعنوان نرم افزار یکپارچه ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول های مختلفی در حوزه های عملیاتی سازمان ها مانند برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و تجارت الکترونیک هستند. معماری و ساختار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریان روان اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان را فراهم می آورد. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در واقع تکامل یافته ی سیستم های اطلاعاتی جامع هستند. تفاوت عمده این سیستم ها با سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های جامع سازمانی در رویکرد فرآیندگرا و یکپارچگی عملیاتی، فرآیندی و داده ای سازمان ها است. این سیستم ها به گونه ای توسعه می یابند که تمامی منابع اطلاعاتی سازمان با یکدیگر یکپارچه شده و بتوان در راستای انجام ماموریت های سازمان از این سیستم بهره جست.

امروزه سازمان ها با چالش های زیادی روبرو هستند. این چالش ها بار سنگینی بر روی سازمان ها (خصوصا در کشورهای درحال توسعه) برای زنده ماندن در چنین محیط رقابتی ای وارد کرده اند. البته این فشارها بر سازمان ها افزایش یافته است تا با قابلیت های موثر و رقابتی زنده بمانند و به موفقیت دست یابند. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بعنوان یک راه حل برای زنده ماندن سازمان در محیط رقابتی امروزی درنظر گرفته شده است.

منبع : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، احمدی، اله وکیل و شکری پور، ۱۳۹۲

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *