رایانش ابری

۱۸ دی ۱۳۹۵

رایانش ابری

رایانش ابری
رایانش ابری (Cloud Computing) از ديد زيرساخت، به گونه ا ی سیستم های توزيع شده و موازی اطلاق می گردد که مجموعه ای از رايانه های مجازی را که به يکديگر متصل هستند شامل می شود. اين رايانه ها بطور پويا عرضه شده و به عنوان يک يا چند منبع محاسباتی يکپارچه براساس توافقات سطح سرويس ارائه می شوند. اين توافقات در طول انجام مذاکرات سرويس دهندگان و مصرف کنندگان برقرار میگردند. رايانش ابری سعی دارد نسل جديدی از مراکز داده ای را، با ارائه کردن (بیشتر…)
بیشتر