بازاریابی شبکه های اجتماعی

۱۵ آذر ۱۳۹۶

تاثیر شدید استوری های کوتاه اینستاگرام!!

تاثیر شدید استوری های کوتاه اینستاگرام!!
برندسازی در دنیای امروز ابزارهای جدیدی پیدا کرده است. فضای مجازی با هزینه‌های پایین‌تر و در عین حال مخاطبان بیشتر، یکی از ابزارهای نوینی است که تأثیر زیادی بر روند تبلیغات و برندسازی در سال‌های اخیر داشته ‌و به همین منظور نیز در این مقاله به بررسی و تحلیل ظرفیت‌های بازاریابی یکی از شبکه‌های معروف اجتماعی، یعنی اینستاگرام پرداخته شده است، در این نوشته همچنین یکی از قابلیت‌های تقریبا جدید این شبکه، به نام استوری، مورد بررسی قرار گرفته است. (بیشتر…)
بیشتر